Görsel Yok

Batı Toplumunun Gelişimi

Şubat 22, 2020 admin 0

Felsefi idealizm, bir varlığın -örneğin bir köpeğin, bir el arabasının ya da bir kralın-biçiminin, tek tek köpeklerin, el arabalarının ya da kralların yansıttıkları soyut bir […]

Görsel Yok

Geleneksel Dünya

Şubat 22, 2020 admin 0

Geleneksel Hıristiyan ·dünya görüşüyle maddeciliğe dayalı usçu felsefe arasındaki çatışma onyedinci yüzyılda da sürdü ve maddeciliğin utkusuyla sonuçlandı. Bu başarı ne birdenbire gerçekleşti ne de […]

Görsel Yok

İki Gün Geçer

Şubat 22, 2020 admin 0

ödün vermez biçimde hırslı olan karısı tarafından yönetilse de, karısının hainliği, umutsuzluğuve kötü sonu yine de Macbeth’in yazgısının yanında çarpıcı bir biçimde önemsiz görünecektir (5.3-4). […]